Αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1889 . 350 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου. Τόμος Β΄. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1851 . 4 χ.α.+540-956 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Ολοκληρωμένο το έργο, σε 2η εκδ., στο VI-180-108. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1851 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου. Τόμοι Α΄-Ε΄. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Αγγελίδης, Μιχαήλ Ν., 1874 . 4 χ.α.+540-956 σ. , Τόμ.Α (1874), σ.ιστ΄+422. Τόμ. Β (1874), σ. 547. Τόμ. Γ (1874), σ. 369. Τόμ. Δ (1875), σ. 532. Τόμ. Ε (1875), σ. 748 αζί δεμένοι οι τομ.Α-Β, Γ-Δ, Ε. Στον Τόμ.Α΄ αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Ν.Δραγούμη. τομ. Α΄ της 1ης εκδ. (1851. Υπάρχει και στη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας: ΑΛΞ-51. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Περί πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει: by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1921 . 119 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύστημα της Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως εν τη νεωτάτη αυτού εξελίξει: by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . 92 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως κατά τον πόλεμον by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . 27 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La démocratie et l'élection proportionnelle: by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Paris: Rousseau, Arthur, 1899 . 2 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί του κανονιστικού δικαιώματος του Βασιλέως και περί αναγκαστικών διαταγμάτων κατά το ημέτερον σύνταγμα εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1903 . 36 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί δημοσίων υπαλλήλων by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1906 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1921 . 119 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . τ. , Τόμος Γ΄ | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα συνταγματικού δικαίου και γενικού δημοσίου δικαίου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου . 3 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Πρώτη Εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 7 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 194-200 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der griechische Prisengerichtshof und die Anwendung des Seekriegsrechts in den Balkankriegen. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Munchen: Jahrbuch des Volkerrechts, . 20 σ. , Τόμος (?) 319-338 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των ορίων του καθήκοντος υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων εις τας προισταμένας αρχάς by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνική & Γαλλική Νομολογία, 1908 . 20 σ. , Τόμος ΚΖ΄(1908) | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha