Η νεολιθική και η πρωτοελλαδική Ι στην Εύβοια=The neolithic and the early helladic Ι in Euboea. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1980 . 224 σ.+(58) πίν.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεολιθική περίοδος στα Δωδεκάνησα. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1987 . 196+(161)+(69) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευβοϊκή Κύμη Ι=Euboean Kume Ι. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1981 . 63+(25) σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην τοπογραφία της αρχαίας Χαλκίδος: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Χαλκίδα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1976 . 59 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάνικα: Μια πρωτοελλαδική πόλη στη Χαλκίδα=Manica: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1985 . 461 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Σκόπελος: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1968 . 320 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Islad of Scopelos: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1968 . 14 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα Σκοπέλου και γλώσσης. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Βόλος: Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών: Περιοδική έκδοσις της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών, 1972 . 30 σ. , Τόμος Α (1972) 94-123 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμμετοχή της Σκοπέλου στην επανάσταση του 1821: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Χ.τ.: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1971 . 16 σ. , Τόμος ΙΖ (1971) 265-276 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ικος-Αλόνησος και αι έρημοι νησίδες των Β.Σποράδων κατά την αρχαιότητα by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1970 . 22 σ.: , Τόμος ΙΣΤ' (1970) 349-370 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha