Ιστορία της πόλεως των Σερρών / by Στράτης, Ευάγγελος Γ. Publication: Σέρρες: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 2010 . xxxii+(4)+159 σ.+30πίν.: , Φωτοτυπική ανατύπωση της Α' έκδοσης: " Ιστορία της πόλεως Σερρών από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς και δράσις της εν αυτή ελληνικής κοινότητος κατά τους μετά την Άλωσιν αιώνας. Μέρος Α'', Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού υπογραφείου, 1909, σ.(2)+104. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όμιλος «Ορφέας» Σερρών: by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, 2005 . 128 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου ένας διαπρεπής Νιγριτινός ξυλογλύπτης και χαράκτης του 19ου αιώνα. by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 72 σ.: , Τόμος "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά...", σ. 631-702 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστο βυζαντινό μετόχι της μονής Χελανδαρίου στις Σέρρες : by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 30 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) 191-220 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη αναθηματική επιγραφή από αρχαία πόλη της Σιντικής / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 18 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 101-120 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μελαμβαφής κεραμεική της παλιάς διδακτικής αρχαιολογικής συλλογής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Ελασσόνα: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1994 . 20 σ.: , Τόμος (1993-1994) Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα θυρόφυλλα του "Μακεδονικού τάφου" της Ευκαρπίας Σερρών : συμβολή στη μελέτη των θυρών των κατάγειων ταφικών μνημείων / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 22 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΖ (1990), 209-221 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακιώτικα έθιμα στη Μονοκκλησιά Σερρών / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Κομοτηνή: Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής 1986 . 21 σ.: , Τόμος: "Θρακική Επετηρίδα", ΣΤ (1985-86) 231-251. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές περιοδικές εκδόσεις φιλολογικού ενδιαφέροντος στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Σίρις, 1994 . 32 σ. , Τόμος Δ' (1993-94) Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην απεικόνιση της Παναγίας ανάμεσα στους δύο Αρχαγγέλους στη Χριστιανική Τέχνη Ανατολής και Δύσης / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών, 1992 . 27 σ.+40 πίν.: , Τόμος: "Σίρις", 3 (1992) 39-66. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων της Σερραϊκής υπαίθρου κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, 2005 . 9 σ. , Τόμος Όμιλος Ορφέας Σερρών: Εκατό χρόνια από την ίδρυσή του, 1905-1925, σ.107-111 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια στην πόλη των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2004 . 16 σ. , Τόμος 12ο Πανελ. Συν. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τσ όρια, σ. 395-406 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Σερρών: by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Σερραϊκά Ανάλεκτα: Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών, 2006 . 62 σ. , Τόμος 4 (2006) 57-112 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών κατά την οθωμανική περίοδο by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Σίρις, 2007 . 16 σ. , Τόμος 7 (2003-07) 11-24 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου του Νέου (ή Φουστανελά) στην όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική της περιοχής των Σερρών / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 51 σ. , Άρθρο στο : "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 933-984. Βλ. VI-187-713. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Όμιλος «Ορφέας» Σερρών και η εθνική του δράση στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Μακεδονίας / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: χ.ε., 2015 . 47 σ.: 22x15 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινοί τόποι και μνημεία της Κάτω Κοιλάδας του Στρυμώνα. Ο σημερινός Νομός Σερρών: by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: ΔΕΚΠΑ, 2006 . 807+(56)+97πίν.+(9): 30x21 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σέρρες και η περιοχή τους πριν από την απελευθέρωση : επιστημονικές διαλέξεις κατά τον εορτασμό της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Σερρών (1913-2013) / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Σέρρες : Δήμος Σερρών, 2015 . 101 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η πόλη των Σερρών κατά την βυζαντινή εποχή / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες : Δήμος Σερρών, 2015 . 35 σ. : , Άρθρο από "Οι Σέρρες και η περιοχή τους πριν από την απελευθέρωση : επιστημονικές διαλέξεις", σ.35-70 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστη βυζαντινή τοιχογραφία στην περιοχή των Σερρών / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 13 σ.: , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.14 (1988) 399-412 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha