Πατμιακή βιβλιοθήκη ήτοι αναγραφή των εν τη βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον Γεραρας και Βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών πάλαι μεν εκπονηθείσα υπό… by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1870 . ιδ+343 σ.: , …Ιωάννου Σακκελίωνος νυν δε φιλοτίμω πρόνοια και αναλώμασι του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού εκδιδομένη ης εν τέλει προσετέθησαν και επτά πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντες της των διαφόρων εκατονταετηρίδων γραφής | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1892 . ια'+33+5 ανδ. πιν σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιπέτειες και ταλαιπωρίες Θεσσαλών εξ αιτίας της οριοθετικής γραμμής των πρώτων Ελληνοτουρκικών συνόρων / by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 153-172 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή συνοδική των αγιωτάτων Πατριαρχών της εώας λήξεως, Χριστοφόρου Αλεξανδρείας, Ιώβ Αντιοχείας και Βασιλείου Ιεροσολύμων προς Θεόφιλον αυτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως, περί των αγίων και σεπτών εικόνων / by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφείου Ιω. Κασσανδρέως & Σας, 1864 . (2)+47 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελετίου πατριάρχου Αλεξανδρείας του Πηγά επιστολαί προς τον οικουμενικόν πατριάρχην Ιερεμίαν τον Β' / by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1883 . 46 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.1(1883) σ.31-77 Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Ε' και Ιωάννου Ζ' των Παλαολόγων χρυσόβουλλον και αργυρόβουλλον περί της κατά την Σωζόπολιν μονής του Προδρόμου / by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1885 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.2(1885) σ.609-621 Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha