Ο χριστιανικός ελληνισμός ως η ιστορική πραγματικότης του νεώτερου ελληνισμού και η Βουλή των Ελλήνων. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1978 . 308 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσοστομικά μελετήματα. Το ερμηνευτικόν πρόβλημα της Αγίας Γραφής ως η οικουμένη της εκκλησίας του Χριστού.Η Αγία Γραφή ως η ιερά παράδοσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 244 σ. , Πολυγραφημένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρυσοστομικόν κήρυγμα ως κίνητρον συγχρόνου θεολογικής πορείας.(Χριστιανική αφύπνισις και ιεραποστολική διακονία). by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 86 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1970, φ.131, πολυγραφημένα. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η υπό Eduard Spranger αξιολόγησις των επιδιώξεων της εκπαιδ. μεταρρυθμίσεως by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 1966 . 29 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πηγαία χριστιανική κοινωνικότης και η μαρξιστική κοινωνική πλάνη: by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 270 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατερικά ερμηνευτικά μελετήματα: by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1976 . 232 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο δοκίμια επίκαιρου κοινωνιολογίας. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 47 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανθρωπισμός εις την ιστορικήν συνάντησιν Χριστιανισμού και Ελληνισμού. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θέσεις και ιδέαι, 1978 . 18 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χριστιανική συζυγία και οικογένεια: by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1972 . 32 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατερική εξύψωσις του ανθρώπου ως «κάτ εικόνα» και «κάθ ομοίωσιν» θεού ανθρωπολογική καταξίωσίς του. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 25 σ. , Τόμος «Απόψεις Χριστιανικής Αρχαιολογίας» Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρωπογενετικά στοιχεία της χριστιανικής εικόνος του ανθρώπου κατά τον Άγιον Ιωάννην Χρυσόστομον / by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, 1972 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 55 (1972) 168-176 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha