Διθύραμβοι: Α΄. Βαλκανικός Πόλεμος 1912. Β΄ Συμμαχικός πόλεμος 1913 / by Σαγιαξής, Γεώργιος Θ. Publication: Μοναστήρι (Πελαγονίας): Διεθνές Εμπορικό Τυπογραφείο, 1913 . (1)+20 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την λυρικήν συλλογήν "Παράπονα και Θρήνοι": by Σαγιαξής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης, 1930 . 8 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μέγας Αλέξανδρος εις τας παραδόσεις και τους θρύλους των αιώνων / by Σαγιαξής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1933 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1933), σ.177-182 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος εις την ισπανικήν παράδοσιν και λογοτεχνίαν : by Σαγιαξής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1937 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1937), σ.108-112 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αλεξανδριάς εις την ρουμάνικην λογοτεχνίαν / by Σαγιαξής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.264-268 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha