Κρητικόν θέατρον ή συλλογή ανεκδότων και αγνώστων δραμάτων. by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: χ.ε., 1879 . (2)+91+(1)+469 σ.: , Στη σ. α΄ σφραγίδα «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594). by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Κτενάς, Ανδρέας και Οικονόμου, Σ., 1870 . ψδ΄+218 σ.; , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον Ο Φοίνιξ Π. Σαράντη εν Αλεξανδρεία». Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge publiés sous les auspices de la Chambre des députés de Grèce / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Paris: Maisonneuve et Cie, 1880 . 9 τ. : , T.1-3 (1882). Cancellaria secreta T.4 (1882):Statuta et capitula Τ.5 (1883): Capitula communitatum T.6.(1884): Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466) T. 7-9 (1888) Documenta feudatarios graecos, Strathiotas dictos, Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Βυζαντινά ανέκδοτα : by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872 . ρλη+(2)+314 σ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικής Φιλολογίας παράρτημα: Ιστορία του ζητήματος της νεοελληνικής γλώσσης / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας των τέκνων Ανδρ. Κορομηλά, 1870 . 338 σ. ; , Περιέχει σφραγίδα "Ελληνικόν Λύκειον Αθ. Λασπόπουλου. Εν Αλεξάνδρειαν". Το δεύτερο αντίτυπο δεμένο μαζί με "Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής Εθνεγερσίας (1453-1821)" 21x14 εκ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική βιβλιοθήκη : Μιχαήλ Ψελλού Ιστορικοί Λόγοι, Επιστολαί και άλλα ανέκδοτα / by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Εν Παρισίοις : Maisonneuve et cie, 1876 . πδ΄+605 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος". Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Χρονογράφοι βασιλείου Κύπρου : by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1873 . ρξδ΄+630 σ. +θ΄ πίν. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος". Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη: Καισάριος Δαπόντες, Σέργιος Μακραίος, Αναστάσιος Γόρδιος, Δημήτριος Προκοπίου, Αλέξανδρος Τυρναβίτης, Κατάλογοι επιστολών ανεκδότων, πατριαρχικά έγγραφα, κατάλογος Μαρτύρων / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Τύποις του Χρόνου, 1872 . ριγ΄+642 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Στρωμνίτση Φιλομάθεια". Οι σελίδες 513-642 είναι φωτοτυπημένες. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη : Μιχαήλ Ψελλού : εκατονταετηρίς βυζαντινής ιστορίας (976-1077) / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Εν Παρισίοις: Maisonneuve et Cie, 1874 . cxix+462 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής Εθνεγερσίας (1453-1821) / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, 1868 . (4)+γ΄+761 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Νεοελληνικης Φιλολογίας: Παράρτημα. Ιστορία του ζητήματος της νεοελληνικής γλώσσης" 21x14 εκ. Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς: by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Καμαρινόπουλος, Κ., 1962 . 666 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Ζακύνθω αρχοντολόγιον και οι ποπολάροι by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Γυφτάκης, Θ., 1962 . 52 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου, ή ιστορία Αμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου και των περιχώρων από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ'ημάς χρόνων by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Γυφτάκης, Θ., 1962 . η'+240 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha