Συλλογή ρωμαϊκών γλυπτών by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1996 . 83 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λευκάδια: by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 46 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυροί της Αρχαίας Μακεδονίας / by Γιαλούρης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1979 . 110+62 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνορωμαϊκά γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 139 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τάφοι του Δερβενίου: by Θέμελης, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 230+148 σ.: , Περιέχει περίληψη στην αγγλική. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Ελληνική τέχνη: by Boardman, John Publication: Αθήνα: ΑΣΤΥ, 1967 . 287 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύμβος της Νικήσιανης. by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1992 . 72+ε΄+46+(3) σ.: , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μίεζα: by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2012 . 137 σ.+14 πίν.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεραμεική ελληνιστικής περιόδου από τα νεκροταφεία της Αμφίπολης by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 2 σ.: , Τόμος "Β' Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 92-93 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
New inscriptions in the Archaeological Museum, Thessaloniki. by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Χ.τ.: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 6 σ. , Τόμος "Ancient Macedonian Studies in honor of Charles F. Edson", σ. 299-305 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un nouveau Miliaire de la Via Egnatia / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη", σ.532-535. | Φωτοτ. ανατ. από το «Bulletin de Correspondance Hellenique», XCVIII (1974) 813-816 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταυρούπολις. by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 8 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.177-184 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άκανθος (Β). by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 6 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.191-196 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύχνος ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων σε μορφή αιχμαλώτου βαρβάρου / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994", σ. 183-190. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φ. Πέτσας : το αρχαιολογικό του έργο στη Μακεδονία / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 5 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 39 (2010-12) 1-5 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκ της αρχαίας Βεροίας / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΔ' (1974) 163-174 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχές της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2014 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία 1912-2012: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012", σ.31-36. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικός αμφιπρόσωπος κάνθαρος από τάφο της αρχαίας Ακάνθου / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987 . 6 σ.+(4) πίν. , Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", τόμ.ΙI, σ. 723-728+(4) πίν. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων Αθήνας, 1988 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ιστορική πορεία της Θεσσαλονίκης: Επιστημονική ημερίδα 23 Νοεμβρίου 1985", σ. 9-23. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστικό νεκροταφείο Αμφιπόλεως : βορειοανατολικός τομέας, ανασκαφή 1956 / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα χ.ε., 2013 . 150 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", τ.152(2013), σ.103-253 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha