Παγκόσμιος λαογραφική και γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια. [Τόμος] Ελλάς by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Γιοβάνης, Χ., 1969 . 672 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά μελετήματα. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1955 . κ'+257 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κέραμοι της Καλυδώνος: by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1951 . F'+145 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός τάφος της Βεργίνας / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1951 . 57 σ.: 29x21 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κοντά στις ρίζες: by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1980 . 485 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονίκης. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1941 . 30+4 πίν. εκτ. κειμ. σ.: , Τόμος "Επίμετρον ΣΤ' Τόμου, «Επιτύμβιον Χρήστου Τσούντα»", σ. 358-387 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονίκης / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 30 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 170-200. | Φωτοτ. ανατ. από το «Επιτύμβιον Χρήστου Τσούντα», Αθ.1941, σ.358-387 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή λατρεία της Θράκης-χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 10 σ. , Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 341-350 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The deep roots of the Greek folklore in Macedonia by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 7 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.181-185 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τσεβρέδες της Θράκης: by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 8 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 481-496 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική λαογραφία αντίκρυ στο Μακεδονικό των Σκοπίων by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 11 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 199-210 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού έκειτο η παλαιά Θέρμη / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 7 σ. , Μακεδονικά, τ. Α' (1940) 1-7. Δημοσιευμένο και στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 163-169. | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της αρχαιολογίας εν τη μέση εκπαιδεύσει. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1906 . 10 σ. , Τόμος 1 (1906) | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίασος-Ιασαία / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 65-75 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιολίθαρο / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1931 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ηπειρωτικά Χρονικά", (1931) 285-292 24x17 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα λυκοχάντζια του Πόντου / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα : Τυπ. Μυρτίδη, 1952 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείο Πόντου", τ.17(1952) 247-253285-292 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικόλαος Γ. Παπαδάκης / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1947 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.6 (1947) 24x17 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόλλων Θέρμιος / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.2 (1932) 24x17 εκ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καλικάντζαροι / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα : Τυπ. "Εστία", 1947 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücherς", τ.ΙΘ'(1947) 49-78 24x17 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία κεραμίδια / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: [Αθήνα] : χ.ε., 1952 . 5 σ. ; 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha