Η Εθνική Βιβλιοθήκη εν έτει 1880 by Ροίδης, Εμμ. Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Ανδρέα Κορομηλά, 1880 . (3)+71 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα είδωλα: by Ροίδης, Εμμ. Δ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1913 . ι'+234 σ. , Υπάρχει η έκδ. 1893, ΑΛΞ-1257. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκηναί της ερήμου: by Μεταξάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ακρόπολις, 1899 . 246 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αυγής, 1860 . 4 τ. , Οι τέσσερις τόμοι ομού δεμένοι. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Τόμος Α, σ. 254. Τόμος Β, σ. 272. Τόμος Γ, σ. 253. Τόμος Δ, σ. 256. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει σφραγίδα του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Τα είδωλα: by Ροίδης, Εμμ. Δ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1893 . λβ΄+404 σ. , Υπάρχει η έκδ. 1913, ΙΙΙ-110-65. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha