Φυσικής απάνθισμα. Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας, εκ της γερμανικής και γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θεγγαλού. Ούτινος εξεδόθη, προς ωφέλειαν των ομογενών. by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2010 . 9+(1)+ι'+180+24 σ.: , 1η έκδοση: Εν Βιέννη, Εκ της τυπογραφίας του Ε. Τράττνερ, 1790. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα τα σωζόμενα. Τόμος Α: Σχολείον των ντελικάτων εραστών ήτοι βιβλίον ηθικόν, περιέχον τα περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών του Παρισίου, ακμαζουσών κατά τον παρόντα αιώνα. Τόμος Β: Φυσικής απάνθισμα. Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας. Τόμος Γ: Ο ηθικός τρίπους. Τόμος Δ: Νέος ανάχαρσις. Τόμος Ε: Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης της Μικράς Ασίας των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2011 . 5 τ. , Τόμος Α: 2001, σ. 319. Τόμος Β: 2002, σ. 313. Τόμος Γ: 2000, σ. 235. Τόμος Δ: 2000, σ. 389. Τόμος Ε: 2000, σ. 191 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Νέος Ανάχαρσις: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2006 . 66+xiv+364+58 σ. , Υπάρχει σε φωτοτυπική ανατύπωση το "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα περί το μέσον του τετάρτου αιώνος τπρο Χριστού... Εν Βιέννη, Μαρκ. Πούλιου, 1797. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά : by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2012 . 180 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολείον των ντελικάτων εραστών by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2006 . ιδ'+365+44 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2012 . 178 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά : επαναστατική προκήρυξη, τα δίκαια του ανθρώπου, το σύνταγμα, ο Θούριος=los escritos revolucionarios: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2012 . 182 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2012 . με΄+103 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Scritti rivoluzionari : by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Trieste: Lint, 2010 . 136 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Revolucionarni spisi : by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Beograd: Βαλκανιολογικό Ινστιτούτο, 2010 . 116 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Revoljutsionnbije proizvedjenija=Τα επαναστατικά: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Τυφλίδα: Λωτός, 2010 . 123 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήσεις by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2010 . 76 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ηθικός τρίπους, Βιέννη 1797: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2011 . ν΄+238+42 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Scrieri revolutionare : by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Bucuresti: Omonia, 1999 . 127 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Idete kryengritese: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2007 . 129 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2006 . 19 φύλλα σ.: , Αριθμημένο αντίτυπο 252/500 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτα της Ελλάδος, Βιέννη 1796-1797: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2013 . 128 σ.+χαρτ. , Περιλαμβάνει την 12φυλλη χάρτα του Ρήγα Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτα της Ελλάδος Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Wien: χ.ε., . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νέος Αναχαρσις.Τόμος τέταρτος.Μεταφρασθείς, τα μεν 32. 33. και 34 Κεφάλαια, παρά του Γεωργίου Βεντότη Ζακυνθίου. Τα δε 35. 36. 37. και 39. παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού Διορθωθείς και εκδοθείς παρά του αυτού.Εν Βιέννη.1797.] by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Wien: Pichler, Anton, 1797 . 8 χ.α.+361+3 χ.α.σ. σ. , Οι πρώτες 8.χ.α.σ.πρόσθετες, όπου χειρόγραφα έχουν συμπληρωθεί: η σελίδα τίτλου και οι σ.1-4 του πρώτου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία:Λαδάς-Χατζηδήμος Β΄(1797)/66. σ. 76-77. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα. Τίτλος Πρωτοτύπου: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Date:1797 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα Πολιτική Διοίκησις, 1797. Το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα : by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Βελεστίνο: Δήμος Ρήγα Φεραίου, 2021 . 165 σ. : 21x14 εκ. Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha