Βίοι των δώδεκα στρατηγών και διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος : by Πύρρος, Διονύσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1846 . (4)+στ+(2)+123+(1) σ. , Αντίτυπο κολοβό: Λείπει η σ. τίτλου. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β/4292. Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος πράξεις και κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος : by Πύρρος, Διονύσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1846 . (1)+β΄+192+1 χάρτ.: Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης : εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών συγγραφέων / by Πύρρος, Διονύσιος Publication: Venezia: παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818 . ι'+328 σ.: , Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. στο αντ. της δωρεάς Γ. Παπαηλιάκη λείπει ο αναδ. πίνακας νομισμάτων. Στην αρχή: χφ.κτητορικό «Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης, Διονυσίου του Πύρρο. Υπάρχει εμού του Γεωργίου Ανδρέου Καρύδη του εκ κόμης Βογατσικού, ηγοράσθη παρ\ εμού την 12 βριου 1853 εν Ιασίω Γεώργιος Ανδρέου ...», χσ. υπογραφές κλ. σημειώματα διάσπαρτα. Βιβλιογραφία: σ. Ηλιού Ι 1818.17. Γκίνης-Μέξας Α/1027. | /Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1818 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις ιστορική και βιογραφία Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού Ιατροδιδασκάλου και Πατριαρχικού Αρχιμανδρίτου και ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος εν Αις : by Πύρρος, Διονύσιος Publication: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Α. Γκαρπολά 1848 . 193 σ. Date:1848 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha