Ο Δούρειος Ίππος: by Πυρομάγλου, Κομνηνός Publication: Αθήνα: Ηρακλής, 1958 . 228 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ατομικαί βάσεις εθνικόν πρόβλημα διά την Ελλάδα. by Πυρομάγλου, Κομνηνός Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 49 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956: by Πυρομάγλου, Κομνηνός Publication: Αθήνα: Τσομλέκτσογλου, Λέων Μ., 1956 . 29 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν Αρχείον Εθνικής Αντιστάσεως /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . 4 τχ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha