Σύντομος εισαγωγή εις την Μυκηναϊκή φιλολογίαν. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 160 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθολογία μυκηναϊκών κειμένων. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1983 . 159 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακριτικά Α. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Αθανασόπουλος, Σ.-Σ.Παπαδάμης-Χ.Ζαχαρόπουλος, 1985 . 272 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συγγένεια μακεδονικής και μυκηναϊκής διαλέκτου και η πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: [τυπ.] Χρ. Λούκος, 1973 . 72 σ. , Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό "Μνήμων". Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινά γλωσσικά στοιχεία στα Ομηρικά έπη και στη νέα ελληνική. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2013 . 143 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομηρικά έπη και νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Αθανασόπουλος, Σ.-Σ.Παπαδάμης-Χ.Ζαχαρόπουλος, 1987 . 2 τ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά και Ομηρικά γλωσσικά / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 397-407. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο μακεδονικό μηνολόγιο και η σημασία του για την εθνικότητα των Μακεδόνων / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Ελασσόνα: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας, 1994 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον Τόμο: "Ο Όλυμπος στους αιώνες. Ανακοινώσεις Ε' και ΣΤ' συνεδρίων", σ. 249-254 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ε.κρητικόν το εν Κεφαλληνία τοπωνύμιον Δίας; by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1972 . 3 σ. , Τόμος ΙΔ' (1972), 609-611 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο μακεδονικό μηνολόγιο και η σημασία του για την εθνικότητα των Μακεδόνων / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, Αφοί, 1992 . 10 σ.; , Άρθρο από το περιοδικό "Ελληνική Διαλεκτολογία", σσ. 33-42 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha