Λεξικόν λατινοελληνικόν επίτομον προς χρήσιν των μαθητών. by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1873 . (6)+η΄+912 σ. , Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρινών Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικόλαος Δραγούμης / by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 7 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.262-268 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στέργιος Δούμπας / by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.269-270 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας / by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.301-305 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρου του Μεγάλου παιδική ηλικία / by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1910 . 12 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1910) σ.300-311 Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Μακεδόνων : by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.168-178 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελάχιστα περί του Άθω [Αγίου Όρους] / by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.195-199 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος έκθεσις περί της εν Μακεδονία καταστάσεως των γραμμάτων : by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.200-205 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογικός πίναξ των αξιολογωτέρων γεγονότων της Μακεδονικής ιστορίας : by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 28 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.117-144 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha