Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων των νήσων Κερκύρας, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων συλλεχθέντων μεν υπό Παύλου Λάμπρου, δωρηθέντων δε τω Εθνικώ της Ελλάδος Πανεπιστημίω παρά του φιλογενεστάτου και φιλομούσου Αλεξάνδρου Μουρούζη και περιγραφέντων υπό Αχιλλέως Ποστολάκα. by Ποστολάκας, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1868 . ιβ΄+139 σ.:+6 φ. , Το δεύτερο αντίτυπο, από τη δωρεά της «Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας», περιέχει 6 ολοσέλιδα χαρακτικά. ΑΛΞ 673. κατάγραφο στην Π. Πολέμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων: by Ποστολάκας, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872 . ι'+(2)+284 σ.+ε' πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομίσματα εν τω Εθνικώ Νομισματικώ Μουσείω: by Ποστολάκας, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1885 . (8)+324 σ.+4 πίν.: , aΥπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha