Η κατάσταση της ελληνικής παιδείας υπό το κράτος των Οθωμανών by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Μπάυρον, 1973 . 51 σ. , Πρώτη έκδοση Αθήνα 1876 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς επιθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Π. Κρέμου...: by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1889 . 4 τ. , Τόμ.Α΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1889, σ.4 χ.α.+π΄+840. Τόμ.Β΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1888, σ. 2 χ.α.+791.(Διπλό). Τόμ.Γ΄: Μέρος τρίτον: Νέα γενική ιστορία 1492 μ.Χ.-1789, εν Αθήναις, 1889, σ. 2 χ.α.+715. Τόμ.Δ΄: Νεωτάτη γενική ιστορία ως τέταρτος τόμοςσυμπληρωματικός της γενικής ιστορίας τουΑ.Πολυζωΐδου: Μέρος τέταρτον Νεωτάτη γενικήΙστορία 1789-1890, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ΄+1300. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Τα γεωγραφικά κατό το ενεστώς και παρελθόν. Συγκριτικώς, ωσεπιτοπολύ, και εν συναφεία μετά της ιστορίας των εθνών. Συνταχθέντα προς χρήσιν της μαθητευομένης Ελληνικής νεολαίας και παντός φιλομαθούς υπό... by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Αυγή., 1859 . 2 τ. , Μαζί δεμένοι. Τόμος πρώτος, Περιέχων τας γενικάς αρχάς της γεωγραφίας, τα Ασιατικά και Αφρικανικά, σ.ιη'+476. Τόμος δεύτερος, Περιέχων τα Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά και Αυστριακά, σ. (2)+750. Γκίνης-Μέξας 8055. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα νεοελληνικά ήτοι τα κατά την Ελλάδα κυριώτερα συμβάντα και η κατάστασις της ελλ. παιδείας by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Ιλισσός:Σύγγραμμα περιοδικόν Εκδιδόμενον δίς του μηνός., 1874 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι ομού δεμένοι. Ο τόμος 1 διπλός Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Τα Ελληνικά, ήτοι, ο βίος της Ελλάδος by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1870 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha