Ελληνική βιβλιογραφία: by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σφενδόνης, 1927 . 2 τ. , Το Β μέρος του Γ τόμου [σ.γ+322-1138]τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου & Σία, 1932. Διπλός Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις. Μέρος Β. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 717+(6) φύλ σ.: Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τσιμισκή, Αγίας Σοφίας, Διαγώνιος: η διαδρομή της μνήμης / by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997 . 144 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1932 . 328 σ. , Η 2η εκδ., Αθήνα, 1925 στο VI-193-238 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Cinq ans d'histoire Grecque 1912-1917: by Βενιζέλος, Ελευθέριος Publication: Paris, Nancy: Berger-Levrault, 1917 . viii+247 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικου λαού / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1925 . 356 σ. , Η 3η εκδ., Αθήνα, 1932 βλ. το ΑΛΞ-26 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1899 . 4 τ. , Τόμος 1-4 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορική Έρευνα, . 2 τ. , Τόμοι 1-2 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Σύμμεικτα / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Παρασκευάς Λεωνής, 1920 . τ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς: by Falke, Jacob von Publication: Αθήνα: Δημιουργία, 1988 . 197 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La convention consulaire Gréco-Turque et l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances a Constantinople du 2 Avril 1901 by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Paris: Pedone, Α., 1903 . 195 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 48 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Έκθεσις της Επιτροπείας των κριτών του Χατζηλαζαρείου αγώνος περί της λαογραφίας της Μακεδονίας αναγνωσθείσα υπό του εισηγητού Ν.Γ.Πολίτου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 13 Ιουνίου 1910. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 19 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les aspirations nationales de la Grèce / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Paris: Paix des Peuples, . 19 σ. ; 23x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας / by Christ, Wilhelm von, Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . 2 τ.; , Μεταφραστής του πρώτου τόμου είναι ο Λ. Κώνστας. 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκλογή από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Γράμματα, 1991 . 333 σ. ; , [Στο εξώφυλλο αναγράφει] Δημοτικά τραγούδια 21x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Σύμμεικτα / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών 1931 . 593 σ. ; 24x17 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον αρχαιολογίας του Δημόσιου βίου των Ελλήνων / by Gilbert, Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαριου, 1897 . τ ; , Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο ο 1ος τόμος | Μετάφραση από: Handbuch der griechischen Staatsalterthumer. 24x17 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος ο Μέγας κατά τας δημώδεις παραδόσεις / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Έκδοσις Εθνική, 1897 . 1 , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικόν Ημερολόγιον: Εικονογραφημένον του έτους 1897", σ. 80-85 Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha