Ηθικός ή περί παιδείας by Μετοχίτης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1995 . 295 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειρηνικά by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, . 158 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Theophanes of Nicaea: by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996 . 234 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις γενεές: by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1920 . 2 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ηδονή της θεωρίας των όντων στον Θεόδωρο Μετοχίτη : by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 31 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.49 (1999) 245-275 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ανέκδοτη διδασκαλία του «διδασκάλου του ψαλτηρίου» Σεργίου / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 65-75 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά ποιήματα / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 357-367 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μαντάμ Τυανίτη / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 29 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 369-398 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος κατηχητικός λόγος του Σαμουήλ του Μαυρόποδος / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 49-63 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της βυζαντινής σχεδογραφίας / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 25 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 277-302 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δεύτερος βασιλικός λόγος του Θεοδώρου Μετοχίτη και οι εκστρατείες του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου στη Μ. Ασία / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 51-58 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Μαΐστωρ Αγιοτεσσαρακοντίτης / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 301-306 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο επανεκδόσεις μοναστηριακών τυπικών / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 275-287 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιστολές του Ιγνατίου Διακόνου : by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 255-266 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη επιστολή του ΙΔ΄ αι. σχετική με μια κληρονομική διένεξη / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.55 (2005) 249-260 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα: Τα πρωτότυπα ποιητικά και θεατρικά / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Δωρικός, 1970 . 2 τ ; 21x15 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αἰλίου Ἀριστείδη, Πρὸς Πλάτωνα, Ὑπὲρ ρητορικῆς. Εἰσαγωγὴ-Κείμενο-Μετάφραση-Ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα Δημήτρης Καραδήμας, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 2016 [Κλασικὴ Βιβλιοθήκη Καρδαμίτσα], σσ. 555 [Βιβλιοκρισία] / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στα : "Ελληνικά", τ.67 (2017) 216-219 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
E. A. Paschos - Christos Simelidis, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hachensack, N.J., Word Scientific, 2017, σσ.39 [Βιβλιοκρισία] / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στα : "Ελληνικά", τ.67 (2017) 220-224 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chronographiae quae Theophanis continuati nomine fertur libri I-IV. Recensuerunt anglice verterunt indicibus instruxerunt Michael Featherstone et Juan Signes-Codoñer, nuper repertis schedis Caroli de Boor adiuvantibus, Boston - Berlin, De Gruyter, 2015 [Corpus Fontium Historiae Byzantinae,LIII, Series Berolinensis], σσ. 35 [Βιβλιοκρισία] / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στα : "Ελληνικά", τ.67 (2017) 224-226 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αineias/Aeneas Tacticus,Stadtverteidigung/Poliorketika. Griechisch-deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Kai Brodersen, Berlin - Boston, De Gruyter, 2017 [Sammlung Tusculum], σσ. 200 [Βιβλιοκρισία] / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στα : "Ελληνικά", τ.67 (2017) 226-228 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha