Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1994 . 9 τ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οι αφεντότοποι της Άνδρου: by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: χ.ε., 1995 . 231 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Water-Coulours of Andros (c.1840): by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1987 . 64 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Doukai: by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: London: University of London, 1968 . xv+228 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ανδρου by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Πέταλον: Συλλογή ιστορικού υλικού περί της νήσου Άνδρου, 1981 . 195 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καΐρειος βιβλιοθήκη by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1989 . 31 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βούλγαρο και Παραδείσι : δυο Ανδριώτικα μετόχια στην Αλώνη / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1988 . 130 σ. , Άρθρο από τα Ανδριακά Χρονικά. Τόμος 17(1988) Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Ανδριακά έγγραφα του δεκάτου έκτου αιώνος / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1999 . 167 σ. , "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 28(1997) | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2005 . 211 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 38(2005) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοναστηριακά του Αγίου Νικολάου / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2001 . 407 σ.: , Άρθρο από τα "Ανδριακά χρονικά", τόμος 32(2001) Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προς τον Βαρλαάμ διένεξις του Γρηγορά : η αντιλογία / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 44-72 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Άνδρω μονής της Αγίας Ειρήνης / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 23 (1970) 57-77 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ποιήματα του Ιωάννου Δούκα / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 25 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 66-91 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων της Μικράς Ασίας κατά τον 16ο αιώνα / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 99-119 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha