Ιστορική γεωγραφία και εδαφικές διεκδικήσεις των Ελλήνων τον 19ο αιώνα: "Περί Θράκης" / by Πλατής, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σσ. 297-314 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας τους Μακεδόνες στην ιστοριογραφική παραγωγή του 19ου αιώνα περί Αρχαίας Ελλάδος / by Πλατής, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 235-252. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σπυρίδων Λάμπρος και οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία (τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.) / by Πλατής, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 11 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 197-208 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνογραφικές μαρτυρίες περιηγητών για τη Μακεδονία τον 19ο αιώνα / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2013 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.81(2013) σ.50-52 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 1932 στο νομό Πέλλας : by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2014 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.85(2014) σ.26-28 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκτέλεση έκτασης παραγωγικών έργων στη Μακεδονία την περίοδο του μεσοπολέμου και η αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2015 . 4 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.86(2015) σ.19-22 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστήμη της λαογραφίας και οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία των αρχών του 20ου αιώνα / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2015 . 6 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.89(2015) σ.39-44 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Έργα και ημέρες" γενιτσάρων και ατάκτων στα αστικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τον 18ο αιώνα : η περίπτωση της Θεσσαλονίκης / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2016 . 10 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.93(2016) σ.43-52 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβολές του παρελθόντος στο παρόν : ιστορική γεωγραφία και εδαφικές διεκδικήσεις των Ελλήνων στη Μακεδονία κατά το 19ο αι. / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2017 . 19 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.94(2017) σ.41-59 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπική ιστορία και συλλογική μνήμη / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2018 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ. 97 (2018) σ.45-46 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha