Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας / by Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας Publication: Αθήνα: Ανδρέας Κορομηλάς, 1851 . 4χ.α.+ιδ΄+144 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά του Γ.Σαγιαξή και λείπουν οι σ.143-144. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 21x14 εκ. Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι χριστιανική θεολογία εν συνόψει : Συγγραφείσα εις κατήχησιν της Καισαρικής Υψηλότητος του Μ[ε]γάλου Δουκός, και Αυτοκρατορικού Διαδόχου πασσών των Ρουσσιών Παύλου Πέτροβιτζ Παρά του της αυτού Καισαρικής Υψηλότητος διδασκάλου, τότε μεν Ιερομονάχου, και μετά ταύτα Αρχιμανδρίτου της Μονής, της Αγίας Τριάδος. Νυν δε Αξιοπρεπεστάτου Μητροπολίτου Μόσκβας Πλάτωνος του θεολογικωτάτου. Μεταφρασθείσα εκ της ρωσσικής διαλέκτου εις την γαλλικήν και εξ αυτής εις την ημετέραν. Νυν εκ δευτέρου τύποις εκδοθείσα διά δαπάνης και επιμελείας Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του εξ Ιωαννίνων. Και παρά του αυτού αφιερωθείσα τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Κυρίω Κυρίω Σοφρωνίω Κουττουβάλη / by Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας Publication: Εν Βιέννη: Παρά Ιωσήφ των Γερολδίω, 1783 . 5χ.α+ιε+3χ.α+226+1χα σ.: , 19,5Χ12 εκ. Στο αναρίθμητο φυλ.1 της αρχής Χσ. κτητορικό με μονοκονδυλιά.Βιβλιογραφία : ΠΑΠ. Ι 4863 /LEG. Γ ΙΙ 1117 /Πλαστήρας 115. Gerold, Joseph, | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1783 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha