Χειρόγραφα πριν το 1922 στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1980 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.2 (1980) σ. 243-268 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλίππου Αριστοβούλου ανθολόγιο : Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856 / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 52 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.5 (1984-85) σ. 187-239 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εξελληνισμός-εξαρχαΐσμος των ονομάτων στην Καππαδοκία τον δέκατο ένατο αιώνα / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1988 . 59 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.7 (1988) σ. 141-200 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ Γεδεών - Ευγένιος Ιερεύς : Η Ζωοδόχος Πηγή [1886], ή λόγος περί του βιβλίου / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1993 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.10 (1993-94) σ. 173-203 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετονομασίες, εξαρχαϊσμός, εθνική ένταξη : Μικρά Ασία (19ος αιώνας) / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1997 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.12 (1997-98) σ. 169-188 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο Έλλης Παπαδημητρίου / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1999 . 79 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.13 (1999-2000) σ.269-338 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του Joseph Hammer von Purgstall στα Ελληνικά (1870-1874) / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 2008 . 33 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.15 (2008) σ.291-324 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος [Νεκρολογία] / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 2008 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.15 (2008) σ.467-471 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha