Ο αρχιτέκτων στο Βυζάντιο. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984 . 128 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική της απώτερης και κλασσικής αρχαιότητας: by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Σάββας Γαρταγάνης, 1991 . 421 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικό Ελισσαβίτη: by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Υπερόριος, 2003 . 159 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάστοροι χτίστες από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ιωάννινα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2008 . lxiii+702 σ.: , Τόμος Α΄ Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεγάλη πόλις της Αρκαδίας by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Αθηναϊκός Τεχνολογικός Όμιλος, 1971 . xxv+352+18χάρτ.+54 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικά αρχιτεκτονήματα της Ελασσόνας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 6 σ. , Τόμος "Ο Όλυμπος στους αιώνες: Ανακοινώσεις στο Γ΄ και Δ΄ πανελλήνιο συνέδριο", σ. 185-190 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικά αρχιτεκτονικά τεκτονήματα Ελασσόνας / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ελασσόνα: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας, 1994 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον Τόμο: "Ο Όλυμπος στους αιώνες. Ανακοινώσεις Ε' και ΣΤ' συνεδρίων", σ. 33-36. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιηγητές στην Ελασσόνα / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ελασσόνα: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας, 1994 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον Τόμο: "Ο Όλυμπος στους αιώνες. Ανακοινώσεις Ε' και ΣΤ' συνεδρίων", σ. 195-200 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτέκτονες και μηχανικοί στην υπηρεσία του Αλή Πασά / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1994 . 24 σ.: , Τόμος: "Tιμητικός Τόμος «ΦΗΓΟΣ» για τον καθηγητή Σωτήρη Δακάκη", σ. 366-389. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χατζηουσταλάρ (Haciustalar) : ο πρωτομάστορας Χατζη-Αντώνης και οι δύο μάστοροι αδερφοί του / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Ένωση Σμυρναίων, 1998 . 68 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.20 (1998) 197-260 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jewish masons and architects / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 27 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "The Jewish communities of Southeastern Europe", σ. 397-423. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε υδρωνύμια της Θεισοαίας Λυκαίου. (Παυσανίας 8,38,9). by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1981 . 33 σ.: , Τόμος Πρακτική του Α' Συνεδρίου Ηλεικών Σπουδών, σ. 197-221 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικά αρχιτεκτονήματα Θεσσαλικού Αλμυρού : by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αλμυρού, 1999 . 117 σ.: , Τόμος Β' Συνέδριο Αλμυριωτικών Σπουδών, Πρακτικά, Τόμ.Β' (1997) 23-124. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιο-Δημήτρης της πόλης Σαλαμίνας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 12 σ.: , Τόμος Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση: Τόμος Α', σ.197-208 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παριανοί μαστόροι. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Παριανά, 1995 . 40 σ.: , Τόμος 59 (1995) 257-294 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Κόνιτσα: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, 2011 . [234] σ.: , Τόμος Φύση και έργα ανθρώπων, σ. 113-343 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικά αρχιτεκτονήματα θεσσαλικής Καρδίτσας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Καρδίτσα: Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 1996 . 20 σ.: , Τόμος 2 (1996) 387-404 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεφύρια ευρύτερης περιοχής Ναυπακτίας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, 2003 . 15 σ.: , Τόμος Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης "Περί Πετρογέφυρων...", σ. 81-95 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιοί οικοδόμοι μαστόροι στο Βελεστίνο / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Υπέρεια, 2012 . 33 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: Υπερεία, 3 (2002) 519-551 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ροοκρήνες Αρκαδίας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 1999 . 32 σ.: , Τόμος Όριον: Τιμητικός τόμος στον Δ. Α. Φατούρο, τχ.Β, σ. 289-320 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha