Κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος: by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1946 . 565 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναχικόν πολίτευμα του Αγίου Όρους Άθω. by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Χατζηθεοδώρου, Π. Αφοί, 1925 . xvi+216+η΄ σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μοναχικοί θεσμοί εν τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία. Τόμος Α: Η πρώτη οργάνωσις. by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Leipzig: Deichert, Α., 1907 . XXviii+80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος. by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 103 σ.: Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέαι πηγαί των θεσμών του Αγίου Όρους / by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2011 . ix+9+ιε'+184 σ. ; 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις το ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολ. Εκκλησίας by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1909 . ι΄+114 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονικαί ενασχολήσεις: by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Δημητράκος Α.Ε., 1943 . 323+ιθ΄ σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ριζάραι και Ριζάρειος Σχολή / by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1938 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Εκκλησία", τ.ΟΣΤ'(1938) 24x17 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha