Απομνημονεύματα πολεμικά. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 264 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άπαντα: by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Σεφερλής, 1956 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, σ. 255. Τόμ.Β, σ. 384. Οι τόμοι Α και Β δεμένοι μαζί. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άπαντα. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Σεφερλής, 1956 . 255 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα πολεμικά: by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Σεφερλής, 1956 . 554 σ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Σεφερλής, 1956 . 101 σ.: , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, Ιω. Αγγελόπουλος, 1860. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών συγκροτηθείσων μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους. Συγγραφέντα παρά του Συνταγματάρχου... Του εξ Ολύμπου της Θετταλίας, και διηρημένα εις τόμους δύο. Τόμος δεύτερος. Περιέχων τας από των 1823 μέχρι τέλους του 1829. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1836 . 216 σ.: , Περιέχει Κατάλογο συνδρομητών. τικέτα "Βιβλιοθήκη Ελ. Γυμνασίου Θεσσαλονίκης" | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha