Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1974 . 115 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Σταυρονικήτα: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1974 . 243 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ Χρυσολωρά: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2011 . 134+ιστ΄ πίν.+(1) σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεόδωρος Αγαλλιανός ταυτιζόμενος προς τον Θεοφάνην Μηδείας και οι ανέκδοτοι λόγοι του: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 176 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄αιώνα από τα Σέρβια / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 459-470. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα και σημειώματα του ιστ΄-ιη΄ αιώνος εκ του κώδικος του Ιέρακος / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1965 . 55 σ.: , Τόμος: "Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου", 12 (1962), 116-165. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ε.Λ. Βρανούση, "Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου, ιδρυτού της εν Πάτμω μονής: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968 . 4 σ. , Τόμος ΚΑ (1968) 417-420 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναγραφή δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδου (1859-1933). by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 19 σ. , Τόμος ΛΓ' (1964) 124-139 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώιμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνιές / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1994 . 9 σ. , Ανάτυπο από το περιοδικό "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.Ι' (1993-1994) 13-21 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι δάσκαλοι της σχολής Κοζάνης : by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ερανιστής, 1995 . 15 σ. , Τόμος 20 (1995) 5-19 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ου - αρχές 19ου αιώνα) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 42 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 369-411 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επικρίσεις για το κίνημα του Ρήγα και τις δραστηριότητες του Πούλιου Μάρκου Πούλιου (1798) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 113-129 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρήτες συλλέκται χειρογράφων κατά τους χρόνους της αναγεννήσεως / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1968 . 5 σ. ; , Ανάτυπο από το "Β' Κρητολογικό Συνέδριον", τ.3 (1968) 202-206 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, 1992 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία", τόμ.Α΄, σ.112-145. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός κατά την πρώιμη τουρκοκρατία (1453-1600) : by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1992 . 15 σ. , Ανάτυπο από το "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΣΤ΄ (1991-92) 33-38. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόθα, ανύπαρκτα και συγχεόμενα προς άλληλα έργα του Μιχαήλ Αποστόλη / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1960 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1960-61) 202-213 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις για την Ελληνική κοινότητα της Προύσας (15ος-17ος αι.) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1988 . 41 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.7 (1988) σ. 9-50 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώιμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνίες (1653) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1993 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.10 (1993-94) σ. 13-21 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The monastic community of Mount Athos / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Modern and contemporary Macedonia: History, economy, society, culture, σ. 112-145 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Phanariots before 1821 / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2001 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 42/2 (2001) 177-198 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha