Ματθαίος ο Άνδριος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου (1746-1767): by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1901 . 93 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόφιλος Καίρης by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Εστία, 1928 . 268 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματική της νήσου Άνδρου. Μετά φωτοτυπικών πινάκων / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου- Μπάρτ και Χίρστ, 1898 . (6)+69 σ.+(6) πίν.: , Απόσπασμα εκ του Γ΄ τεύχους της "Διεθνούς Εφημερίδος της Νομισματικής Αρχαιολογίας" Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνδριοι καλλιτέχναι / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 192 σ. , "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 25(1996) Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του λαού της νήσου Άνδρου / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 255 σ. , Άρθρο στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 26(1996) Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδριακά μελετήματα / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1962 . 167 σ. ; , "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 13(1962) Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1961 . 184 σ.: , Άρθρο από τα "Ανδριακά χρονικά", τόμος 10(1961), σ.11-191 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα περί Ανδρίων μοναχών / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1961 . 54 σ.: , Άρθρο από τα "Ανδριακά χρονικά", τόμος 10(1961), σ.193-247 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις εν Θράκη από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος Ιεράρχαι / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 3-16. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωσήφ Λεφάκης Μητροπολίτης Μεσημβρίας / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 253 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιζυής Ιωάσαφ Μαρμαράς (1790-1846) / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 45-56 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα εις την Αγχίαλον Μετόχιον της εν Άνδρω Μονής Αγίου Νικολάου και δύο αρχομένου του ΙΘ΄ αιώνος Άνδριοι διδάσκαλοι της εν Αγχιάλω Σχολής / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 60-67. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες Μητροπολίται Ξάνθης και Περιθεωρίου, Άνδριοι την πατρίδα: by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 7 (1936) 35-50. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha