Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό: by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2012 . 452 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό: by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 592 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταγωγή και υφή του παιδομαζώματος στο Οθωμανικό κράτος by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2010 . 174 σ. , Το παρών βιβλίο αποτελεί μετάφραση της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως με τίτλο : Ursprung und Wesen der Knabenlese im Osmanischen Reich Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τροπή των εθνικών ονομάτων σε γεωγραφικά. Η περίπτωση της Μακεδονίας by Παπούλια, Βασιλική Publication: Χ.τ.: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1993 . 15 σ. , Τόμος Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, σ. 685-700 | Βλ. και Ι-14-301 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικά ρεύματα στην Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.63-73. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φάσεις εντάξεως αρχαίων φύλων της χερσονήσου του Αίμου στον ελληνικό κόσμο / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 12 σ.: , Τόμος: "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 203-214. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου, ως έκφρασις του Χριστιανικού ανθρωπισμού / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1986 . 17 σ. , Τόμος: "Πρακτικά συνεδρίου. Εορταστικαί εκδηλώσεις: Προς τιμήν και μνήμην των Αγίων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985)", σ. 49-66. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική μυθολογία ως έκφραση της συνέχειας μεταξύ ιστορίας και προϊστορίας. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 9 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 31-39 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Θράκη ως ιστορική ενότητα. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 35 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 40-75 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Θρακών στην ιστορία και προϊστορία: by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 20 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 76-95 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θράκες βασιλείς στον μύθο και την ιστορία. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 39 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 96-134 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τέλος της αρχαιότητος και η αρχή του μεσαίωνα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 20 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 188-207 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τροπή των εθνικών ονομάτων σε γεωγραφικά. Η περίπτωση της Μακεδονίας. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 20 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 247-263 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της ειρηνικής διεισδύσεως των Σλάβων στην Ελλάδα. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 19 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 264-282 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργο του Μεθοδίου και Κυρίλλου ως έκφραση του Χριστιανικού ουμανισμού. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 16 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 283-298 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικά ρεύματα στην Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 21 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 340-361 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο και Νοτιοανατολική Ευρώπη. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 33 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 362-394 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βίος του Αγίου Φιλοθέου του Αθωνίτη. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 33 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Β΄, σ. 107-131 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για το παιδομάζωμα στο Οθωμανικό κράτος. Παρατηρήσεις στην θεωρία του Α. Toynbee. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 22 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Β΄, σ. 148-169 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κουλτούρα των ελίτ και κουλτούρα των μαζών από τον 18ο αιώνα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Β΄, σ. 184-189 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha