Ιστορία της εν Πόντω Απολλωνίας-Σωζοπόλεως : by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Εφημερίς των Βαλκανίων", 1933 . 162 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βορειοθρακικά : το εμπόριον της Απολλωνίας-Σωζοπόλεως δια μέσου των αιώνων / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1928 . 9 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1928), σ.209-217 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νομίσματα της αρχαίας Ολύνθου / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1929 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1929), σ.106-109 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο όσιος Νήφων : μητροπολίτης Θεσσαλονίκης-Οικ. Πατριάρχης / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1930 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1930), σ.91-96 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εγνατία : από τα έργα πολιτισμού / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1931 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1931), σ.174-176 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τύχαι των τελευταίων Παλαιολόγων της Πελοποννήσου και ο δικέφαλος αετός παρά τοις Ρώσσοις / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.43-44 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα λαογραφικά: Έθιμα Σωζοπόλεως της Βορείου Θράκης / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 457-460. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Σύμμικτα λαογραφικά": Δημοτικά άσματα, δίστιχα, παραμύθια, παροιμίαι, αινίγματα, προλήψεις και δεισιδαιμονίαι] / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 152-182 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φυσικός λιμήν της Απολλωνιάς - Σωζοπόλεως πάλαι και νυν 570 π.Χ. -1930 μ.Χ. / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 284-294. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σωζόπολις κατά την Επανάστασιν / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 49-52 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντα Εκκλησιαί / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 53-54 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιολογικά ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 267-283. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι επιχωριάζουσαι εν Σωζοπόλει / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 283-288. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμιώδεις φράσεις / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 289-290 Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριον Σωζοπόλεως / by Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 291-298. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha