Μία συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17ου αι. / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 65-93 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Σπανέας» και «Λόγοι διδακτικοί» του Φαλιέρου / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 92-101 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha