Μακεδονική πολιτική κατά τον 5ον π.Χ. αιώνα: by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιατρική, 1936 . x+79 σ.; , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό του δασκάλου by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 55 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία ιστορία by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Στουγιαννάκης, Μ., 1950 . 2 τ.: , Τόμ. Α' : αρχαία ανατολή-Ελλάς μέχρι των Μηδικων. Τόμ. Β' : η αρχαία Ελλάς από των Μηδικων μέχρι των παραμονών της υποταγής της εις τους Ρωμαίους | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των παραμονών της ρωμαϊκής κυριαρχίας by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Χουρζαμάνης, Η. Χ., 1968 . 543 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαική ιστορία από των παλαιοτάτων χρόνων μέχρι του 395 μ.Χ. by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 260 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή της Βορείου Ελλάδος εις τον αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν. by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 27 σ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το κοινόν των Χαλκιδέων και οι Ολύνθιοι by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1947 . 19 σ. , Τόμος ΣΤ' (1947) 1-19 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The foreign policy of Perdiccas II during the Archidamian war / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 25-265 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Περδίκκας Β΄ εις τας παραμονάς του Πελοποννησιακού πολέμου / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 133-139. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις συνέδριον των συμμάχων κατά το έτος 370 π.Χ. / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 53-67 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία ιστορία και η θέσις της σήμερον / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1955 . 18 σ. ; , Ανατύπωσις εκ της "Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1954-1955) σ.171-186 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις Μακεδόνων και Αθηναίων κατά τον 5ον π.Χ. αιώνα / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1953 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο βιβλίο "Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην", σ.525-531 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha