Επίτομος ιστορία του ελληνικού εθνους: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δημ., 1952 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. 865. Τόμ.Β΄, σ. (1)+866-1277 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας: Βιβλίον δεύτερον περιέχον την μέσην ιστορίαν / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1853 . (2)+στ΄+ιη΄+(2)+348 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνικού έθνους: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1853 . (2)+β'+240 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί πραγματείαι: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1858 . ε'+372 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές βιογραφίες αγωνιστών του 21. (Φωτάκου : βίος Παπαφλέσα, Κ.Παπαρρηγόπουλου : Καραϊσκάκης, Αν.Γούδα: by Τσουκαλάς, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1959 . 472 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφίαι 1400-1800. Α΄: Δύο Μωραίτισσαι -Β΄: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Γαλανός, Αριστείδης, 1926 . 127 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de la civilisation hellénique / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Paris: Hachette & Cie, 1878 . x+470 σ. ; 21x14 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προλεγόμενα by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1970 . 180 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Καραϊσκάκης : κατά τους πρότερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιόπιστους ειδήσεις / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος,, 1990 . 170 σ. : 21x14 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας: Βιβλίον πρώτον περιέχον την Αρχαίαν Ιστορίαν, Εις ην επιμελώς παρετέθησαν αι Εβραϊκαί, αι Ελληνικαί, αι Ρωμαϊκαί πηγαί. (Τιμάται Δραχ. 7.) / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1849 . (2)+ι΄+450 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των περιπετειών της ιστορίας του ελληνικού έθνους εν τοις καθ’ ημάς χρόνοις: Δύο εισιτήριοι λόγοι απαγγελθέντες εν τω Πανεπιστημίω υπό του καθηγητού κ. Κ. Παπαρρηγόπουλου κατά Οκτώβριον του 1878 / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.11 (1878) σ. 829-840 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των περιπετειών της ιστορίας του ελληνικού έθνους εν τοις καθ’ ημάς χρόνοις: Δύο εισιτήριοι λόγοι απαγγελθέντες εν τω Πανεπιστημίω υπό του καθηγητού κ. Κ. Παπαρρηγόπουλου κατά Οκτώβριον του 1878 / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.12 (1878) σ. 897-907 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί της λύσεως του Ανατολικού ζητήματος: ιστορικαί προθεσμίαι / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1884 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", Έτος 8, τχ.1 (1884) σ. 8-23 Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha