Περί των τριττών της ψυχής παρά Πλάτωνι.Εναίσιμος διατριβή. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Leipzig: Leopold und Baer, 1875 . Θ+106 σ. , Δωρεά Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών ελληνοπαίδων. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1897 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. ιη΄+629. Τόμ.Β΄, σ. ιδ΄+(2)+600 αι οι δύο τόμοι περιέχουν αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
΄Υθλοι και πράγματα. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1893 . 257 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφργ. «Λ. Χατζηλουκάς...Αθήναι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Περί του νυν δή προσήκοντος ημίν τοις Έλλησι Διδασκαλείου. Λόγος εκφωνηθείς κατά τα εγκαίνια του εν Επτανήσω Διδασκαλείου.. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Κέρκυρα: Τυπογραφείον «Ο Κοραής» Ι. Ναχαμούλη, 1882 . 47 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο εσωτερικό του βιβλίου σφργ. της «Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης». Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί δοξασίαι του Πολυβίου. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1898 . ιστ΄+221 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλυσις του νομοσχεδίου του κου Δ. Πετρίδου περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1895 . 152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . 90 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha