Πέλλα Ι. Ιστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι. by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1971 . ι'+257+(2)+(41)+(4) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφές Μυγδονίας, Κρηστωνίας, Ανθεμούντος και Χαλκιδικής. Πρώτη παρουσίαση by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Χ.τ.: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1990 . 229-245 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα. ΣΤ': Φιαλίσκη και ασπιδίσκη / by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 12 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 423-434 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα. Ενεπίγραφα σταθμία. by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000 . 10 σ.: , Τόμος "Α' Πανελλήνιο συνέδριο Επιγραφικής", σ.115-124 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα περί την τοπογραφίαν της Πέλλης / by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 343-358. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χώρα Θεσσαλονίκης: by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 9 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.99-107 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 16 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 2, σ. 1189-1206 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα. Β': μολυβδίδες / by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 9 σ.: , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 253-261. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίληρος η.... προβληματική! / by Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 8 σ.: , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 349-356. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha