Εισηγητική έκθεσις επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν προϋπολογισμού του οικονομικού έτους: by Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 5 τ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Πρώτα στοιχεία της δημόσιας οικονομίας by Cossa, Luigi Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, . 223 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενακτήριος ομιλία της Α.Ε. του Υπουργού της Δικαιοσύνης Κου Κ. Ε. Παπακωνσταντίνου=Allocution inaugurale de S.Ε. Ministre de la Justice de la Gréce Μ. C. Ε. Papaconstantinou=Opening address by Η.Ε. the Minister of Justice of Greece Mr C. Ε. Papaconstantinou. by Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 20 σ. , Τόμος VII Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha