Ο πόλεμος της Τρωάδος=The war of Troy: by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . cxxxvii+767 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευτεκνίου παράφρασεις εις τα Νικάνδρου Θηριακά και Αλεξιφάρμακα. by Νίκανδρος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1976 . xv+137 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε δημώδεις μεταφράσεις του «Βίου του Αισώπου». Editio princeps. by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 1999 . xxxviii+170 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βίος του Αισώπου. Η παραλλαγή W: by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 1999 . 207 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίβλος περί παραμυθίας της φιλοσοφίας ήν μετήνεγκεν εκ της Λατίνων φωνής εις την Ελλάδα διάλεκτον=De consolatione Philosophiae. Edition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index. by Boetios, Anicius Manlius Severinus Publication: Αθήνα, Paris, Bruxelles: Ακαδημία Αθηνών, 1999 . lxxx+162+(2) σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οβιδίου περί μεταμορφώσεων: by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . vi+34+673 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποικίλα φιλολογικά by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 2007 . 2 τ. , Τόμος 2-3 | Τόμος Β΄, σ.319. Τόμος Γ΄, σ.175. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εξήγησις Ιωάννου Γραμματικού του Τζέτζου εις την Ομήρου ιλιάδα by Όμηρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2007 . 48+527 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Antoninus Liberalis: by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Χ.τ.: χ.ε., . (4)+244 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Prolégomènes à une nouvelle édition des «Ixeutiques» de Dionysios / by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 33 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 233-266 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pour une nouvelle édition de la Bibliothèque d’Apollodore / by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 22 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 18-40 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha