Ελληνικά προξενεία στη Θράκη: by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: Λειψία, 1976 . 2 τ.: , Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Τόμος Α΄: 1976, σ.261 Τόμος Β΄: 1977, σ.172 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το αρχείο Χαρισίου Βαμβακά / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: Ε. Γ. Σωτηρόπουλος, 1975 . 264 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Θράκης / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1979 . 2 τ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απόηχοι παράδοσης και ιστορίας by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: Πιτσιλός, Τ., 1983 . 208 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
λαϊκή μεταφυσική by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1981 . 248 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντεχνίες & επαγγέλματα στη Θράκη 1685-1920 by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα: Πιτσιλός, Τ., 1985 . 248 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδόσεις για μνημεία στη Θράκη. by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 14 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 1399-1413 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αντίκτυπος του μακεδονικού αγώνα, του αγγλορωσικού ανταγωνισμού και της επανάστασης των Νεοτούρκων στην τουρκοκρατούμενη Θράκη (1903-1908) by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 20 σ.: , Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 279-298 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στενή σχέση του Χαρίσου Βαμβακά με ιστορικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης (1916-1932) / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 33 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 155-187. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Μακεδονίας και η διεθνής χωροφυλακή ως έκφραση της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (1903-1908) / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 17 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 95-111 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αντίκτυπος της Συνθήκης του Βουκουρεστίου στη Θράκη. by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 13 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.113-125 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη των αγώνων των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της Μακεδονίας για την προάσπιση των δικαίων τους (1878-1890). by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 12 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.123-134 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη λατρευτικών εθίμων και δοξασιών των αρχαίων Μακεδόνων by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 6 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 2, σ. 1217-1223 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Καραμπατζήδες φορείς του διαφωτισμού by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 23 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 359-382 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λαχανοκηπουροί της Αίνου και οι προστάτες Αγιοί τους: by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 16 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 169-185 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη φιλολογική και γλωσσική λαογραφία της Αίνου by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 31 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 355-386 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ζωή στις Σέρρες το 1860 από ανέκδοτα επίσημα στοιχεία / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1976 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.7 (1976) 187-194 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα βήματα του υποπροξενείου Σερρών / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.8 (1979) 231-244 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικό των Σερρών 1861-1873 / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1982 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.9 (1982-83) 225-233 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σέρρες στα σκληρά χρόνια 1912-1913 και ο Χαρίσιος Βαμβακάς / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 101-108 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha