Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη : Τούρκοι - Βούλγαροι : καταστροφαί ναών και μονών. Φόνοι, εξορίαι και κακοποιήσεις κληρικών 1912-1920 / by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου & Σίας, . 95 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βόρειος Ελλάς: by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1946 . 53 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκκλησία εν Θράκη: by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφυλλίδης, Μ. και Σίας, 1926 . 202 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάρτυρες κληρικοί Μακεδονίας-Θράκης (1941-1945). by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . 95 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Το υπάρχο. Υπάρχει αφιέρωση. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η θέσις και η αποστολή του Έλληνος εκπαιδευτικού εις τα ξένα σχολεία. by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1959 . 21 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η 29η Μαΐου 1922. Το μνημόσυνον του Παλαιολόγου εν Ανδριανουπόλει / by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μιχαηλίδου - Λαναρά, 1931 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Έκτακτος πανηγυρική έκδοσις Εθνικής Παμφοιτητικής Ενώσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 25 Μαρτίου 1931", σ. 10-11. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθλητική κίνησις του πανεπιστημίου μας / by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μιχαηλίδου - Λαναρά, 1931 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Έκτακτος πανηγυρική έκδοσις Εθνικής Παμφοιτητικής Ενώσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 25 Μαρτίου 1931", σ. 12 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακρά Γέφυρα / by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 6 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 295-301. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha