Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου τε και καθολικού Ορθοδόξου Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων ελληνικών κωδίκων… by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1891 . 2 τ. , Τόμος Α' (1891), σ. 623. Β' (1894), σ. 894 | …Συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς κοσμηθείσα πίναξιν υπό Α. Παπαδόπουλου-Κεραμέως τύποις δ’ εκδοθείσα αναλώμασι του Αυτοκρατορικού Ορθόδοξου Παλαιστινίου Συλλόγου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας ή συλλογή ανεκδότων και σπανίων ελληνικών συγγραφών περί των κατά την Εώαν ορθοδόξων εκκλησιών και μάλιστα της των Παλαιστινών…Τόμος πρώτος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1891 . 535 σ. , …Συλλεγέντα μεν και εκδιδόμενα υπό Α. Παπαδόπουλου -Κεραμέως εκτυπούμενα δε αναλώμασι του Αυτοκρατορικού Θρόνου Παλαιστινού Συλλόγου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 72 σ. , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1ης έκδοσης: Σμύρνη: Τυπογραφείον ο «Τύπος», 1877. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Τύπος, Ο, 1877 . 72 σ. , Δεύτερο αντίτυπο, Φωτοτ. Ανατύπωση, στο Ι-Ο7-72. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωκαϊκά : ιστορική και τοπογραφική μελέτη / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Σμύρνη: Τυπογραφείον Β. Τατικιάν, 1879 . (3)+100 σ.: Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι Ρώς και ο Πατριάρχης Φώτιος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Απόκαυκος και Νικήτας Χωνιάτης / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου, σ. 373-382. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτιακά. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1897 . 16 σ. , Φωτοτ. Ανατύπωση: Αθήνα, Ν. Καραβίας, 1966. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα της Δυμοντείου συλλογής των θρακικών αρχαιοτήτων και επιγραφών / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 5-15. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ζγόραφα ως κέντρον των σεισμών της Σαμοθράκης και λείψανον τεσσάρων νήσων του Θρακικού Πελάγους προ αμνημονεύτων χρόνων καταποντισθείσαι / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 48-54. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τελευταίος Κομνηνός : κατ΄έγγραφον επίσημον του μητροπολίτου Ηρακλείας Νεοφύτου (1695) / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1885 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.2(1885) σ.667-679 Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή Θεσσαλονίκης του 1316 έτους / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1885 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.2(1885) σ.630-632 Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha