Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένης, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, συντεθείς υπό… by Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Βιλαράς Δ. Δ., Λιούμης Β. Π., 1854 . 2 τ. , Τόμος Α' (1854) Τόμος Β'. Εν Αθήναις: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1857. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μémoires biographiques-historiques sur le président de la Grèce, le comte Jean Capodistrias, Avec des notes critiques, historiques sur plusieurs évenements politiques, ainsi que sur plusieurs personnages étrangers et grecs; accompagnés des pièces justificatives et authentiques pour servir de documents à l'histoire contemporaine, et suivis d'un ouvrage posthume de Capodistrias sur Ali-Pacha de Janina. Tome premiere. by Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1837 . xlvij+196 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha