Οι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων ως πνευματικοί χειραγωγοί της Ρωσίας κατά τον ΙΖ΄ αιώνα. by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, 1907 . ζ'+216 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή του Σταυρού και η εν αυτή θεολογική σχολή. by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, 1905 . 160 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία / by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Πρωΐα, 1935 . 480+1103 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος Λούκαρις. by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Trieste: Νέα Ημέρα, 1907 . 91 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοσίθεος: by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Ιεροσόλυμα: Νέα Σιών, 1907 . 72 σ. , Τόμος Ε' | Τύποις Ιερόν Κοινόν του Πανάγιου Τάφου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάδυτος: Η πόλις της Θρακικής Χερσονήσου κατά τους βυζαντινούς χρόνους / by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 35-42. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της πράξεως της χειροτονίας του Παϊσίου Λιγαρίδου ως Μητροπολ[ί]του Γάζης / by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΒ΄ (15 Σεπτ.1917) 582-584 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εν φλέγον ζήτημα / by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΓ΄ (1 Οκτ.1917) 635-638 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha