Ποντιακά λαογραφικά σύμμικτα: by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1998 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1994, 2η έκδοση, σ. 190. Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος,1998, σ. 304 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Καρακούρτ. Τρίτος τόμος. by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1994 . 472 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μαυρόβατος Δράμας: by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας, 2011 . 221 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μυλοπόταμος Δράμας: by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2012 . 299 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Νέα Σεβάστεια Δράμας: by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 2008 . 301 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Καρακούρτ by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κοινότητα Μαυροβάτου Δράμας, 1982 . 3 τ.: , Τόμοι 1-3 | Ο 3ος τόμος βρίσκεται στον ταξινομικό αριθμό VI-193-3 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Οδωνυμικά της Δράμας / by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 22 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002", σ. 615-636 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών στο νομό Δράμας στην περίοδο 1913-1939 / by Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο συνέδριο :"Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", Τόμος Β΄, σ. 699-716. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha