Η σύγχρονος Ρωσική εκκλησία: by Παπαδόπουλος, Κυπριανός Αρχιμανδρίτης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1956 . 85 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν ΑΛεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πηγήν του Ανεσπέρου Φωτός. by Παπαδόπουλος, Κυπριανός Αρχιμανδρίτης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1952 . 79 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ορθοδοξία εις την Μέσην Ανατολήν: by Παπαδόπουλος, Κυπριανός Αρχιμανδρίτης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1954 . 43 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha