Θεολογική γνωσιολογία κατά τους νηπτικούς πατέρας. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1977 . 174 σ. , Στις σ. 159-162 περίληψη στα γερμανικά. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1971 . 191 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Νεομάρτυρες ως συνεχιστές της ορθόδοξης πνευματικότητος. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 11 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 633-643 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές μαρτυρίες αγιολογικών κειμένων για τη Θεσσαλονίκη / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 85-90. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκώμια στον Άγιο Δημήτριο κατά την παλαιολόγεια εποχή κι ο εορτασμός του Αγίου στη Θεσσαλονίκη / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 17 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Παλαιολόγειος εποχή", σ. 129-145 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδασκαλία και θαύματα του αγίου Δημητρίου στη διακονία των χειμαζομένων Ελλήνων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 12 σ. , Τόμος "Ε΄ συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος", σ.55-66 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευσέβεια της Θεσσαλονίκης από την Ιουστινιάνειο έως την εποχή του Ι. Καμενιάτου / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: Γ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Άπό της ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας : Ιερά Μονή Βλατάδων, 18-20 Οκτωβρίου 1989, σ. 81-92 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος ενωτικός σύνδεσμος Θεσσαλονίκης και Ευρώπης / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 19 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 205-223. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χαρακτήρας του Θεολογικού διαλόγου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και το μήνυμά του στο σήμερα / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1986 . 30 σ. , Τόμος: "Πρακτικά συνεδρίου. Εορταστικαί εκδηλώσεις: Προς τιμήν και μνήμην των Αγίων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985)", σ. 271-300. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεός γνώσεων και σοφίας. Θεός "σεμνών" και Θείων ονομάτων κατά τον Άγιο Ευστάθιο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 2011 . 33 σ. , Τόμος "Επιστημονική Επετηρίς : αφιέρωμα στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο", σσ. 479-512 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονικείς συνεργάται του Αποστόλου Παύλου by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1958 . 31 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παΐσιος ο Χελανδαρινός. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1969 . 14 σ. , Τόμος 52 (1969) 435-446 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα βουλγαρικής βιβλιογραφίας by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογραφίας, 1969 . 31 σ. , Τόμος (1967-1969) 1-31 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος και το μοναχικόν ιδεώδες κατά τον Ισίδωρον Θεσσαλονίκης / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Γρηγόριο Παλαμά", τχ.532-533 (1962) 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εορταί του Αγίου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1963 . 19 σ. ; 24x17 εκ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Χορτοκόπιον Ματσούκας / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.11(1950) σ.635-637 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Δημήτριος: Βίος και εορταί του εν Θεσσαλονίκη / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 5 (Οκτ.1966) 37-38. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μέγας αδικημένος: Οι τάφοι του Παύλου Μελά / by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 5 (Οκτ.1966) 4-10 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha