Αρχαίαι ελληνικαί επιγραφαί: by Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός, Ανδρέας Α. Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . (2)+112 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελλάδος περιήγησις: by Παυσανίας Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 2 τ. , Αρχαίο κείμενο. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. To 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο ιστορικός ναυτικός βίος της Ελλάδος και το ναυτικόν μουσείον / by Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός, Ανδρέας Α. Publication: Αθήνα: Πολέμων: Αρχαιολογικόν περιοδικόν, 1957 . 32 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha