Θέματα εκκλησιαστικού δικαίου από το έργο του Ιωάννη Καμινιάτη «Εις την Άλωσιν της Θεσσαλονίκης» (Ιούλιος 904) / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΣΤ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 33-46 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή Ακαπνίου και η εφορεία του ναού των αγίων Ασωμάτων / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1995 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ζ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές. Ιερά Μονή Βλατάδων 18-20 Οκτωβρίου 1993", σ. 125-138. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πανηγύρεις των ναών της Θεσσαλονίκης και τα έσοδά τους στις αρχές του 15ου αιώνα. by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 12 σ.: , Τόμος Β΄Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.143-154 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοκρατορικές Νεαρές στο Σύνταγμα κατά Στοιχείον του Ματθαίου Βλάσταρη και στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 377-388. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες κοσμικές ενασχολήσεις του βυζαντινού Κλήρου / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 117-130 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "Γυναικεία πάθη" και οι νομοκανονικές πηγές / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 29-46 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha