Δελτίον Ρουμανικής βιβλιογραφίας: by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1967 . 5 τ. , Περίοδος Α': Έτος Α', τχ. 1 (1969). Έτος Β', τχ. 2-3 (1970). Έτος Γ', τχ. Α (1971). Έτος Δ', τχ. 5 (1972) Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Απόψεις για τους "σταυρούς" των τάφων του Σκρά. by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1976 . 110 σ.: , Το 2ο αντίτυπο προέρχεται από δωρεά Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παραμύθια από τόπους αρχαίων ελληνικών ποιητικών έργων που χάθηκαν και άλλα παραμύθια του βλαχόφωνου χωριού σκρα (Λιουμνίτσα) by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζή Αφοί, 1984 . 2 τ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νάμα / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 237-244 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έστι εκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ες την Μακεδονίην (Ηρόδ. V, 17) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 22 σ. , Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 10 (1970) 1-22 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκ της λατρείας της Θεάς Παρθένου εν Νεαπόλει (Καβάλα) by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 20 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 333-353 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έστι εκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ες την Μακεδόνιην (Ηρόδ. Ε, 17) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1970 . 22 σ. , Τόμος Ι' (1970) 1-22 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χωριό "Χώστιανες" του θέματος Μογλενών / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 16 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Θ' (1969) 48-62 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι βλάχοι του χωριού Σκρα (Λιούμνιτσα) κατά τους προ της ρωμαιοκρατίας χρόνους : by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Μαίανδρος, 1999 . 55 σ.: 21x14 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρίζα και ράβδοι στην εστία τη νύχτα των Χριστουγέννων / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Αθήνα : Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, 1978 . 17 σ.: , Ανάτυπο από το "Άνθρωπος", τ.5(1978) 231-248 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νερό της Τίκαινας : μάνα και θυγατέρα, δύο ηρωΐδες του Μακεδονικού Αγώνος / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 8 (Ιαν.1967) 43 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ημέρα του Διός εις το τυπικόν του «παλαιού γάμου» των Μογλενιτών Βλάχων / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 7-18 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιαί συνήθειαι του φθινοπώρου εις το βλαχόφωνον χωρίον Σκρα (Λιούμνιτσα) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 7 (1995) 25-35 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιαί συνήθειαι της 6ης Μαΐου ημέρας μνήμης του «Παλιού Άη Γιώργη» εις το βλαχόφωνον χωρίον Σκρα (Λιούμνιτσα) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 41 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 4 (1992) 21-61 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha