Τα επαναστατικά: by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2012 . 178 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γαλλικό εμπόριο στη Θεσσαλονίκη την τελευταία προεπαναστατική περίοδο: by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 10 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 146-155 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχαίος μύθος εις το έργον του Αντρέ Ζίντ. by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1969 . 11 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανέκδοτος "αυτοβιογραφία" του Πέτρου Μάγνη / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1970 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο υπερασπισταί της Ελλάδος / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενέργειαι του Βολταίρου προς απελευθέρωσιν της Ελλάδος κατά την διάρκειαν του Ρωσσο-τουρκικού Πολέμου 1768-1774 / / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", τχ.211-212(1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ημερήσιος τύπος της Λυώνος και η ελληνική επανάστασις του 1821 : by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1971 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1971) 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναπολέων και Ελλάς / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", τχ.203-204(1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικογένεια Βούρβαχη εις την υπηρεσίαν του Ναπολέοντος / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1970 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
O ποιητής Πεύκος Ορεινός (Διαμαντής Παπαγιάννης) / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1970 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλελληνισμός του Βίκτωρος Ουγκώ κατά τον αγώνα του 1821 / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1971 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1971) 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προ της επαναστάσεως του 1821 λογοτεχνικός φιλελληνισμός εις την Γαλλίαν / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1973 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1973) 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τροπάριον της Κασίας εις την νεοελληνικήν ποίησιν / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 28 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1972) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα φιλελληνικά κείμενα του Σατωβριάνδου / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια του Πηλίου / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 31 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών", (1972) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Labdacides dans le théâtre de Jean Cocteau / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 12 σ. ; 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha