Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό του Βασιλιά Όθωνα του Α'. by Geib, Gustav Publication: Αθήνα: Γκοβόστης, . 171 σ.: , Μετάφραη από την 1η έκδοση, Χαϊδελβέργη, 1835. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Darstellung des rechtszustandes in Griechenland: Während der Τürkischen herrscha Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[1] Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. [2] Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. [3] Arétée: Α΄, Des causes et des signes des maladies aigues.-Β', Des causes et des signes des maladies chroniques / by Αλιβιζάτος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950 . (8)+24+24+107 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διά της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν Δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 77 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζή Αφοί, 1974 . λα΄+211 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Church and law in the Balkan Peninsula during the ottoman rule / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1967 . 125 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1948 . 23 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική δικαιοταξία στη Μακεδονία. Κρατικές παρεμβάσεις και νοθεύσεις. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 14 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.429-472 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (από του 6ου έως του 10ου μ.Χρ. αι.). by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 30 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", Τόμος Β΄, σ. 1-30 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rigas Velestinlis. Legend and reality. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 1994 . 22 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός της εικοσιπενταετηρίδος της τακτικής καθηγεσίας Χαραλάμπους Ν. Φραγκίστα. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 19 σ.+1 εικ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας Βελεστινλής: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1964 . 51+1αναδ. χάρτης: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1952 . 52 σ. , Τόμος Εξακοσιετηρίδι του Αρμενοπούλου Τ.ΣΤ' 477-528 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "προνόμια" ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις χριστιανών-μουσουλμάνων: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1975 . 81 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελεστινλή by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1974 . 67 σ. , Τόμος 24 (1974) | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμαριωτισμός και επιμορτος αγροληψία εν Επτανήσω επί Βενετοκρατίας by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1969 . 41 σ. , Τόμος Πρακτικά τρίτου Πανιόνιου Συνεδρίου, σσ. 155-195 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (από του 6ου έως του 10ου Μ.Χρ.Αι.) by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Υδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας, 1966 . 30 σ. , Τόμος Κύριλλος και Μεθόδιος επί τη 11οο ετηρίδι Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1967 . 103 σ. , Τόμος ΙΔ΄ (1967) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί τουρκοκρατίας. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1963 . 95 σ. , Τόμος Η΄ (1960-1963) 685-775 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Georg Ludwig von Maurer: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1968 . 159 σ. , Τόμος ΙΓ΄(1968) 1345-1503 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γένεσις και ανέλιξις του ελληνικού δικαίου μέχρι του αστικού κώδικος by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Εφημερίς Ελληνικής και Αλλοδαπής Νομολογίας, 1949 . 40 σ. , Τόμος 67 (1949) 16-55 Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha